Misja i cele Milkiland EU

Dokładamy wszelkich starań, aby zróżnicowane wyroby, które oferujemy naszym klientom, były zawsze najwyższej jakości.

Budujemy relacje z konsumentami w oparciu o lojalność i zaufanie, dostarczając im każdego dnia najświeższe produkty.

Staramy się utrzymywać bliskie i oparte na wzajemnych korzyściach i szacunku stosunki z  dostawcami i partnerami biznesowymi.

Szanujemy naturę i ściśle przestrzegamy norm związanych z ochroną środowiska.

Nasze motto to: „Działamy wspólnie, aby życie stawało się lepsze”.

WARTOŚCI

1. ŻYCIE 

Mamy świadomość, że życie każdego z nas jest wielowymiarowe.
Aktywność zawodowa jest niezwykle ważnym, ale nie jedynym jego składnikiem, więc szanujemy każdą chwilę naszego czasu pracy, wykorzystując ją jak najbardziej efektywnie. Dbamy również o następców, z którymi dzielimy się naszą wiedzą, a w przyszłości powierzymy wspólny biznes.

2. PODMIOTOWOŚĆ

Poprzez nieustanne wzajemne motywowanie się do samodoskonalenia i rozwoju, sprawiamy, że życie jest szczęśliwsze i szlachetniejsze.

3. SZCZEROŚĆ I OTWARTOŚĆ

Uczciwe relacje wszystkich partnerów biznesowych są podstawowym elementem kształtowania długotrwałych relacji, które zapewniają lojalność klientów i odbiorców naszych produktów i usług, a także pomagają w pozyskaniu nowych.

Dbamy o naszą starannie wypracowaną reputację uczciwego i godnego zaufania zespołu!

3. WZAJEMNY SZACUNEK

Do każdej osoby odnosimy się z szacunkiem i życzliwością. Dbamy o stworzenie odpowiednich warunków pracy.

Promujemy wymianę wiedzy i doświadczeń, udzielając sobie wzajemnego wsparcia.
Nie zgadzamy się na  dyskryminację ze względu na wiek, płeć, narodowość i wyznania religijne.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dążymy do realizacji celów produkcyjnych i finansowych, zapewniając wysoką jakość naszych produktów. Promujemy zaangażowanie, pracowitość, wewnętrzną dyscyplinę i zorientowanie na wyniki.

5. WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy wzajemnie się uzupełniamy. Wiemy, że pracując wspólnie, możemy osiągnąć więcej, niż działając indywidualnie.

6.DOBRA MATERIALNE

Pieniądze są jedynie środkiem umożliwiającym realizację dążeń, a nie celem samym w sobie, wymagają więc umiejętnego wykorzystania.

7. PROFESJONALIZM

Tworzymy zespół wykwalifikowanych pracowników. Wspieramy rozwój  kompetencji zawodowych i zachęcamy do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 

Dbamy o rozwój kariery zawodowej i motywujemy do ciągłego samokształcenia.

Nasze zadania traktujemy poważnie i każdego dnia wykonujemy je coraz lepiej.

Akceptujemy możliwość popełnienia błędu, jeśli tylko zostanie  on niezwłocznie usunięty i posłuży do dalszego doskonalenia procesu.

8.ZDROWY STYL ŻYCIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Promujemy zdrowy styl życia. Respektujemy obowiązujące normy ochrony środowiska i działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przez co minimalizujemy szkodliwy wpływ Przedsiębiorstwa na otoczenie. 

9.OPTYMIZM

Każdy z nas jest twórcą i kreuje otaczającą nas rzeczywistość. My dostrzegamy nowe możliwości tam, gdzie inni widzą trudności.

10. WARTOŚCI RODZINNE

Wartości rodzinne i harmonijne relacje to podstawowy składnik udanej działalności zawodowej i społecznej, dlatego właśnie wspieramy odpowiedzialne i świadome rodzicielstwo.